Draagbalken voor looproosters en begraaftoestel

Draagbalken van HONOR Pieteitstechiek zorgen er voor dat het complete samenstel van looproosters, grafafdekking, begraaftoestel met grafgroenraam volledig horizontaal liggen.

Draagbalken van HONOR Piëteitstechniek zorgen ervoor dat het complete samenstel van looproosters, grafafdekking, begraaftoestel met grafgroenraam volledig horizontaal liggen. Hierdoor wordt struikelgevaar voorkomen. Ook tijdens het afdalen de kist op de grafbekisting kan stuiken en het dalen van de kist ernstig wordt verstoord.

Voorkomt stuiken kist op grafbekisting

De grond rondom een (te delven) graf is vrijwel nooit helemaal waterpas. Omdat een afdalende kist altijd loodrecht op het aardoppervlak afdaalt, kan een kist bij gebruik van een begraaftoestel – dat niet waterpas ligt – makkelijk op de grafbekisting stuiken. Dit zou de uitvaart ernstig verstoren. Dat is eenvoudig te voorkomen door het begraaftoestel – al dan niet met grafgroenraam en looproosters – op de draagbalken te plaatsen. Uiteraard moet dit geheel dan nog steeds waterpas gemaakt worden. De draagbalken hebben een vaste lengte of kunnen ook in lengte instelbaar geleverd worden.

Werken met draagbalken

Als eerste worden draagbalken aan de voor- en achterzijde boven het graf op het maaiveld geplaatst. Vervolgens de looproosters met begraaftoestel – al dan niet met en grafgroenraam – op de draagbalken geplaatst. Stootnokken voorkomen dat de looproosters van de draagbalken kunnen schuiven.

 

Breedte instelbaar

In het geval van grotere en overmaats kisten en daardoor het gebruik van een in breedte instelbaar begraaftoestel (en grafgroenraam) dienen in breedte instelbare draagbalken toegepast te worden.

Offerte aanvraag

    captcha


    Innovatieve concepten vooruitvaartcentra, mortuaria,begraafplaatsen en crematoria