Keuringen en onderhoud

Reeds tientallen jaren serviced en keurt HONOR Piëteitstechniek middelen waar u op de begraafplaats mee werkt en kunt u hierover een service-overeenkomst met ons afsluiten.

Veiligheid op de werkplek

De veiligheid van allerlei arbeidsmiddelen (gereedschappen) staat tegenwoordig zeer in de belangstelling van de wetgever. Omdat dit over de veiligheid op de werkplek gaat is dit ook logisch. Inmiddels is een wijziging van de keuringscriteria Arbeidsmiddelen, zoals u deze ook op de begraafplaats gebruikt, doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn herleid uit het Arbobesluit artikel 7.4A Arbocatalogus. Wij achten het als uw leverancier/adviseur onze taak en plicht om u over deze wet- en regelgeving te adviseren.

Ons serviceteam

Onze geautoriseerde en zeer ervaren keurmeesters verzorgen de periodieke (her)keuring van uw arbeidsmiddelen (HONOR-merken én producten van andere fabrikanten). Op geautoriseerde wijze en volgens protocollen geborgd in ons ISO-9001 kwaliteitsborgingssysteem voeren wij de keuringen uit. Keuringen kunnen zowel bij u op locatie worden uitgevoerd als in onze eigen service- en testafdeling in Almere.

Service Management Systeem

Alle door HONOR geleverde en gekeurde arbeidsmiddelen worden door ons op serienummerniveau en geautomatiseerd geregistreerd onder uw klantenkaart. Hierdoor beschikken wij altijd over de actuele keuringsstatus van uw middelen. Na iedere keuring ontvangt u altijd een digitaal of geprint certificaat dat in dossier wordt opgeslagen.

Servicebus keuring en onderhoud

Waarom keuringen en onderhoud door HONOR Piëteitstechniek?

  • Waarborg goede werking van uw arbeidsmiddelen;
  • U voldoet aan aantoonplicht conform Europese wet- en regelgeving;
  • Keuring op uw locatie of locatie HONOR Piëteitstechniek te Almere;
  • Geautomatiseerde keurregistratie in HONOR’s Service Management Systeem;
  • Digitaal of papieren product-certificaat;
Innovatieve concepten vooruitvaartcentra, mortuaria,begraafplaatsen en crematoria