Missie HONOR Piëteitstechniek

Veel bedrijven hebben een ‘mission statement’, wij bij HONOR Piëteitstechniek ook. Zo’n missie is de algemene omschrijving van de bestaansredenen, de strategie, de waarden en de normen of gedragspatronen van een organisatie. In essentie beantwoordt de missie aan een aantal basisvragen: wat willen wij, hoe willen wij dat bereiken en welke waarden en normen vinden wij belangrijk. Zal ik er op deze plek eens een persoonlijke poging toe wagen zonder in een gelikte zin te vervallen die vervolgens geduldig is op papier maar in de praktijk niet wordt waargemaakt?

Menselijke maat

Laat ik beginnen met dat ik de menselijke maat erg belangrijk vind. Het werken op begraafplaatsen en het ter aarde bestellen van mensen gaat over mensen, dus ook de omgang met onze relaties en onderling. Op een veelheid van vlakken bedoeld. Wij gaan voor oprechte interesse in onze relaties. Tevens broodnodig om in kaart te krijgen waar de bewuste en/of onbewuste verbetermogelijkheid bij onze klanten nu zit. “Een beetje piëteitvol bestaat niet”, een beetje dood ben je ook niet! Als mens, werkgever en ondernemer wil ik een goed gevoel hebben over wat en hoe we het doen. Dat was sowieso de uitgangsstelling van mijn grootvader bij het oprichten van HONOR Piëteitstechniek in 1948 na het overlijden van zijn jongste zoon op 10-jarige leeftijd.

Productconcepten

De markt van ‘innovatieve uitvaartconcepten’ is bijzonder en naar mijn mening goed in twee groepen te delen: tijdens en voorafgaand aan & na de uitvaart. Begonnen met middelen om de uitvaart piëteitsvol te laten verlopen en met de ontwikkeling van die markt door HONOR Piëteitstechniek in binnen- en buitenland, de gereedschappen (veelal veiligheidsmiddelen) om veilig en ergonomisch deze werkzaamheden te laten verlopen.

Lassen Bekisting HONOR Pieteitstechniek

Beklijven

Bij HONOR Piëteitstechniek hebben we een werktuigbouwkundige technische achtergrond. We vinden het gewoon niet zo interessant als er niet meer achter zit, “als iedereen het kan” zal maar zeggen. Daarom ontwikkelen en maken we sinds 1948 al onze producten zelf. Het is leuk om in nauw contact met onze relaties te zijn en op ons specialistische vakgebied ècht iets voor hen te kunnen betekenen. Betekenen we gelijk ècht iets voor onszelf, in verlorengegaan Nederlands; het moet ons beklijven! Denkt u daarbij aan: uw (werk)situatie, (veiligheid)technische en economische mogelijkheden en onmogelijkheden, culturele verschuivingen, mechanisatie, beschikbare budgetten en wet- en regelgeving. In dat proces zullen we u proberen inzicht in ons vakgebied te geven en leren wij (leuk!), als deskundige van ùw functie, van u! Maar aan de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid doen we geen concessies. Zo zijn we in de loop der tijd wel tot een flink aantal mooie productontwikkelingen als oplossingen gekomen.

Samenwerken

Als je de mogelijkheden wilt verkennen moeten alle partijen weten wat ze willen. Durven dromen over een ideale situatie betekent loslaten. Loslaten van de bestaande kaders en ideeën, van geijkte vooronderstellingen. Fris en onbevangen vooruit kijken, nieuwe paden verkennen, komen tot de kern van de zaak. Zo komen we te weten waar onze klanten naar op zoek zijn. Wij dienen dan weer te luisteren en u verder te helpen waardoor er veel nieuws tot stand komt. Ideeën voor nieuwe oplossingen en -diensten bijvoorbeeld. Ons open te stellen voor samenwerking. Zo’n samenwerking leidt tot innovatie, vernieuwende verbetering van uw arbeidsomstandigheden en dienstverlening! Tenslotte; dit valt soms niet mee om door meerdere, verschillende mensen goed uit te laten voeren. Daar is dan wel een bepaalde kwaliteit en houding voor nodig die steeds schaarser lijkt te worden.

Terugkoppeling

U weet nu wel waar ik wil dat HONOR Piëteitstechniek voor staat en hoe we het met elkaar in de praktijk doen. Laat u mij weten als u dat niet zo ervaart of ideeën heeft hoe de mensen van HONOR Piëteitstechniek uw wensen nog beter kunnen invullen? U kunt mij persoonlijk mailen op. Pas als ik dat weet kan ik aan verbetering werken. Echt, we willen het! Overigens, als u content bent over onze aanpak vinden we het ook leuk om te vernemen. Of nog beter, vertel het aan uw bekenden!

Jon Westerweel

directeur
jon.westerweel@honor-pieteitstechniek.nl

Jon Westerweel Directeur HONOR Pieteitstechiek
Innovatieve concepten vooruitvaartcentra, mortuaria,begraafplaatsen en crematoria