Advies

Omdat het onze ambitie is alle vraagstukken door middel van onze specialistische productgroepen optimaal op te lossen, inventariseren we uw situaties graag eerst. Dan zijn we in de gelegenheid u een goed advies te geven. Onze kracht als ontwikkelbedrijf en fabrikant kan bogen op onze sinds 1948 opgebouwde ervaring. Advies mondt meestal uit in opdrachten waarbij de mogelijke oplossingsrichtingen in een rapport, veelal meerdere scenario’s die aansluiten op uw praktijk, budget, e.d., zijn uitgewerkt.

Heeft u behoefte aan advies op het gebied van uw werkzaamheden? Bent u op zoek naar ondersteuning bij het realiseren van uw doelstellingen op onze specialistische vakgebieden? Of twijfelt u wellicht of gemaakte keuzes nog voldoen aan de huidige situaties en/of risico’s en wilt u deze laten toetsen door een deskundige partij?

HONOR Piëteitstechniek is uw betrouwbare partner als het gaat om advies voor dit specialistische vraagstukken.

 

Samenwerking

Een dergelijk traject zien we als een nauw samenwerkingsverband tussen klant en adviseur. U bent deskundige op het gebied van uw functie! Wij hebben als ontwikkelaar van producten inmiddels vele praktijksituaties naar grote tevredenheid van klanten mogen oplossen. Samen kunnen wij uw dienstverlening, arbeidsomstandigheden en veiligheid verbeteren terwijl u zich op uw core business kunt blijven richten.

Innovatieve concepten vooruitvaartcentra, mortuaria,begraafplaatsen en crematoria