Accessoires begraaftoestellen

Op deze pagina deze vindt u specifiek de accessoires te gebruiken behorende bij begraaftoestellen. Behalve begraaftoestellen ontwikkelt en fabriceert HONOR Piëteitstechniek nog vele andere middelen. Feitelijk alle middelen en gereedschappen die benodigd zijn ‘rondom het graf’.

Begraaftoestel als vertrekpunt

Van oudsher vormt het begraaftoestel het logische vertrekpunt waarbij nog vele andere middelen nuttig en wenselijk zijn. In de loop der jaren zijn de wensen en eisen op het gebied van verbeterde en uitvoeriger dienstverlening, ergonomie, veiligheid en arbeidsomstandigheden verder uitgebreid.

 

HONOR Piëteitstechniek biedt een uitgebreid pakket. Denkt u aan: grafbekisting, looproosters, grafafdekkingen, groenraam, zandopslag, zandopslag- en transportsystemen, etc. Accessoires die direct betrekking hebben op onze begraaftoestellen zijn hieronder afgebeeld.

Kist-Slede

Kist-slede: sccessoires om de kist vanaf smalle paden en/of met belendende monumenten eenvoudig, ergonomisch op het begraaftoestel te plaatsen.

Bekijk ons aanbod accessoires en toebehoren voor begraaftoestellen

Innovatieve concepten vooruitvaartcentra, mortuaria,begraafplaatsen en crematoria